top of page

Om min konst

Utställningen Sånglinjer

Måleri och Digitala bilder

  Jag har varit aktiv konstnär sedan 1969 och har levt heltid på mitt måleri i över 40 år.

Jag planerar nu mina utställningar inför åren, 2021, 2022, 2023, 2024

Min ateljé finns i Uppsala. Under säkert 25 år målade jag enbart natur. Sedan länge har temat i stället handlat om existentiella frågor.

Jag växte upp i Stockholm och hade min första utställning 1967. Sedan dess har jag målat och har varit sysselsatt som heltidskonstnär i snart 40 år. Jag har under alla dessa år varit en flitig utställare runt om i Sverige samt en del i Danmark och Norge, Tyskland.

Tankar kring de tre orden - Varifrån, Varför, Varthän har varit ett återkommande tema i mitt måleri och i mina installationer. Frågor som naturligtvis aldrig kan få ett svar men som ändå är så väldigt lockande.

Ordet "Sånglinje" har jag lånat från Australiens aboriginer och deras mytologi.

 Målningarna hänger samman i en lång väv, en berättelse jag skapat under många år och som fortsätter att utvecklas och berättas. Jag gör digitala bilder med fotografi som bas, jag kallar dem ändå målningar.  Poetiskt måleri säger jag ofta :  Likt orden i poesi låter sig länkas och förvandla varandra så  bygger jag  upp en bildsång av många enskilda bildelement som sammanfogas i en tavla. Målningarna hakas samman till en "Sånglinje".

https://en.wikipedia.org/wiki/Songline

 

För sex år sedan började jag allt oftare göra bilder med datorn i stället för att måla. Det blev oerhört inspirerande för mig. På 70- talet gick jag på Christer Strömholms fotoskola. 

Nu med alla möjligheter som datorn ger så har jag delvis återgått till fotografiet - och hittar nya infallsvinklar i mitt bildskapande. Måleri och fotografi omfamnar varandra i den digitala världen - och jag är lycklig!

Observera; Utställningen ”Sånglinjer” ändrar sig vid varje ny utställning vad det gäller form och innehåll, likadant med installationen ”Hyphae Globalis”. Både måleriutställningen och installationen kan anpassas till lokalen och göras om till mycket små utställningar alternativt visas som en rejält stor utställning.

medlem konstnärernas riksorganisation KRO , KRO Uppland,  Uppsala Konstnärsklubb.

Mvh.

Konstnär Arnold Bunge                                                  tel +46 18 461345   alt. Mobil 0729021361

arnoldbunge@gmail.com                                              Hågavägen 226

75263 Uppsala

Sverige

bottom of page